Výstava insignií v Brně

Akce pořádaná v rámci oslav 100 let MENDELU

Akademické insignie patří neodmyslitelně k naší historii i současnosti. Výročí 100 let je vzácná příležitost, kdy symboly užívané univerzitou při imatrikulacích i promocích, ukážeme zblízka veřejnosti. Veřejnost si insignie může prohlédnout od čtvrtka 16. května do soboty 15. června v Galerii Jih Muzea města Brna na hradě Špilberk. Vernisáž proběhne 15. 5. v 15:00.

Výstava je přístupná vždy od úterý do neděle, od 9:00 do 17:00. Vstup je zdarma.

Upozornění pro návštěvníky výstavy: Z důvodu rekonstrukce je uzavřena brána na hrad Špilberk od ulice Husovy a kryté schodiště v "tunýlku". Jediný možný vstup do areálu hradu je vjezdovou branou ze směru od ulice Gorazdovy.
Návštěvníkům jedoucím z kampusu univerzity doporučujeme nasednout do trolejbusu č. 25 nebo 26 u univerzity na zastávce Lesnická a vystoupit na Úvoze. Odtud už musíte pěšky.
Z centra města je možné se na výstavu dostat autobusem č. 80 ze zastávky Česká (z boku Moravského náměstí), autobus vás vyveze až na zastávku Hrad Špilberk, ve všední den ale jezdí jen jednou za dvě hodiny, o víkendu pak jednou za hodinu.

Vernisáž Výstavy insignií

 

Nejstarší insignie pocházejí z doby První republiky, konkrétně z 30. let minulého století. Celkem jsou na výstavě zastoupeny tři kolekce univerzitních insignií, tedy všechny kromě té současné, která plní svou hlavní funkci na promocích.

Rektorské žezlo

„Na návrzích insignií dnešní Mendelovy univerzity v Brně a její předchůdkyně Vysoké školy zemědělské se podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Prohlédnout si na výstavě historické insignie je vždy mimořádná záležitost," uvedl Petr Vachůt, náměstek ředitele Muzea města Brna pro odbornou činnost. Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ) byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919, svoje insignie ale získala až v 30. letech, protože na ně do té doby neměla peníze. Podobná situace byla ale i u jiných nově zřízených brněnských vysokých škol. Fond na rektorské a děkanské insignie VŠZ založil v roce 1931 velkostatkář a podporovatel školy František Harrach, přispěli do něj i čestní doktoři univerzity nebo prvorepublikový premiér Milan Hodža.

Aktuální výstava je umístěna ve dvou na sebe navazujících prostorách. V jedné místnosti jsou hlavní exponáty, tedy tři kolekce insignií a dva soubory fakultních žezel a děkanských řetězů. K vidění je celkem třináct řetězů a pět žezel. „Insignie dokumentují bezprostřední vztah historie univerzity s dějinami československého státu jak výtvarným provedením státních znaků, tak i svými osudy. První dvě kolekce, pocházející z 30. let 20. století, byly za heydrichiády v roce 1942 zabaveny jak nacistickými správci města Brna, tak i německým komisařem uzavřených českých vysokých škol. Insignie byly naštěstí všechny zachráněny a po válce slavnostním způsobem předány univerzitě," uvedla autorka výstavy Alena Mikovcová.

Třetí řada insignií z konce 60. let 20. století je velmi úzce spjata s prezentací identity univerzity a jejího vedení. Hlavní medaile rektorského řetězu a jeho přídavné medaile, které byly zároveň hlavními medailemi děkanských řetězů, se staly neplánovaně na dlouhá léta výtvarným základem znaků školy a jejích jednotlivých fakult. Také medaile děkanů zavěšených na řetězech pocházejících z 80. - 90. let 20. století se používaly jako znaky fakult. Autorsky se na návrzích insignií podíleli renomovaní akademičtí sochaři a výtvarníci. Historizující podobu první kolekce insignií navrhl Alois Tengler z pražské zlatnické firmy. Druhá kolekce je dílem profesorů brněnských středních škol Jana Růžičky a akademických sochařů Jana Lichtága a Jiřího Auermüllera. Třetí kolekce je spjata s tvorbou akademických sochařů Miloše Axmanna a Václava Adolfa Kovaniče. Zatímco návrh sady insignií Zahradnické fakulty vypracoval pražský akademický sochař a medailér Slavomír Čermák, insignie Provozně ekonomické fakulty navrhl akademický sochař Josef Úprka.

Insignie zaplní jednu prostoru výstavního sálu, ta druhá bude vyhrazena galerii 33 rektorů, veřejnost uvidí i ukázku talárů s čepicemi, které si nechaly na přelomu tisíciletí zhotovit jednotlivé fakulty a Institut celoživotního vzdělávání. Vybrané taláry jsou umístěny ve výstavním bloku, do kterých jsou zabudovány z každé strany dvě televizní obrazovky. Na jedné z nich bude návštěvníkům prezentována ukázka nových insignií a talárů ve formě zkráceného videa z loňské inaugurace rektorky Danuše Nerudové a dvou děkanů. Současné insignie navrhl akademický sochař Michal Vitanovský a nové modely talárů a čepic jsou dílem firmy ADRA, spol. s r.o. Brno. Návštěvníci výstavy uvidí také vývoj jednotného vizuálního stylu univerzity, který obsahuje v roce stoletého jubilea několik novinek. Škola má aktuálně 5 fakult a cca 9000 studentů.

Rektorský řetěz

Mendelova univerzita v Brně

  • Ulice: Zemdědělská 1
  • Město: Brno
  • PSČ: 613 00
  • Stát: Česká republika