Danuše NerudováNa škole jsem v různých rolích od svých studií, což už je nyní větší polovina mého života a také proto si nesmírně vážím toho, že zde mohu působit. Naše univerzita má sice sto let, její srdce je ale i díky studentům stále mladé a svěží a doufám, že to to bude platit i v dalších letech. Přála bych si také, aby studenti i zaměstnanci cítili sounáležitost se značkou své alma mater, k čemuž oslavy stoletého výročí mohou významně přispět. Do budoucna chci pomoci k tomu, abychom na jedné straně byli vážená instituce a na straně druhé moderní a flexibilní univerzitou, která není zahleděná sama do sebe, ale dokáže včas a rychle reagovat na společenskou poptávku.

Danuše Nerudová, rektorka

 

Robert Plaga

Přesně před 100 lety se začala psát historie nejstarší zemědělské a lesnické univerzity v českých zemích. Za tuto dobu prošlo jejími branami mnoho desítek tisíc studentů, kteří našli své uplatnění v různých sférách a oborech a jsem si jist, že univerzita za celou dobu své existence potvrzovala svou důležitost, kterou v naší vzdělávací soustavě má. Jsem hrdý na to, že je Mendelova univerzita mou alma mater a věřím, že její význam a dobré jméno dále poroste i v následujících 100 letech.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Pavel KaplerNa Mendlovce, i když se tak tehdy ještě nejmenovala, studoval už můj otec i starší bratr. Když jsem tu byl bratrovi jako předškoláček na promoci, byl to vlastně můj dočista první vstup na akademickou půdu - a dojem, který na mě univerzitní areál a slavnostní atmosféra promocí udělala, byl opravdu mocný. Hned jsem si řekl, že tady bych chtěl jednou studovat i já. A tak se o víc než dekádu později i stalo. Podle mě je studium na MENDELU perfektní odrazový můstek pro každého, kdo má zájem o přírodu a její funkční vztah s člověkem. A přijde mi, že věcí, které pak s tímhle vzděláním můžete dělat, je parádní výběr; ta variabilita při zachování původního smyslu se mi na tom líbí ze všeho nejvíc. Své alma mater chci tedy ke stu let přát i dál šikovné studenty s otevřenými hlavami, jejím současným i budoucím studentům zachování vysoké úrovně výuky i variability nabízených oborů, a nám všem pak možnost uplatnit vědomosti a zdravý rozum v praxi, protože mám pocit, že obojího už bude hodně brzy zapotřebí.

Pavel Kapler, manažer České vědecké stanice J.G. Mendela v Antarktidě

 

Marian JurečkaCo bych univerzitě přál do budoucna? Aby kromě špičkového zázemí pro výuku a pro vědu a výzkum také dokázala mít výborné absolventy nejen po té odborné stránce, ale i po té lidské stránce. V současnosti máme mnoho odborníků v různých oblastech, ale je méně kvalitních lidí, myslím tím lidsky kvalitních. To může být záležitost ducha univerzity a práce pedagogů, aby dokázali nejen předávat špičkové informace a vědomosti, ale uměli také formovat osobnost člověka.

Marian Jurečka, poslanec PSP ČR, exministr zemědělství

 

Stanislav ŠkrobákUniverzitě přeji hlavně mnoho úspěšných studentů a absolventů, kteří svou prací a úspěchy budou důležitost oboru zemědělství, který je v současné době ve společnosti spíše opomíjený, stále připomínat. Přeji také mnoho úspěchů ve vědecké činnosti, neboť díky klimatickým změnám a dalším faktorům bude vývoj v zemědělství velmi důležitý. 

Stanislav Škrobák, Vinařství Škrobák Čejkovice – Vinařství roku 2018

 

Jakub Šebesta Co přát universitě do dalších let? Mnoho skvělých studentů toužících po poznání a dostatek pedagogů, kteří budou nejen špičkovými odborníky ve svém oboru, ale budou také umět studenty nadchnout pro danou věc. Pokud se to podaří, čeká universitu skvělá budoucnost a její absolventi se budou vždy ke své alma mater hrdě hlásit.

Jakub Šebesta, exministr zemědělství a dlouholetý šéf SZPI

 

Petr BlížkovskýStudium a práce na Mendelově univerzitě obohatily můj život o dvě věci, znalosti a kontakty. To, co jsem se na MENDELU naučil před dlouhou řadou let, dodnes používám v mém profesním životě. Kolegy a přátele z MENDELU pak potkávám po celé České republice i v zahraničí, kde dnes žiji a pracuji. Přeji naší alma mater, aby i do budoucna nabízela mladým lidem atraktivní studium. Udržitelné a inovativní zemědělství, biologický výzkum nebo přesahy do rozvoje regionů a ekonomiky firem - to všechno jsou silné stránky Mendelu a všechny z nich mají velkou budoucnost. Přeji Mendelově univerzitě, aby stimulovala kritické myšlení svých studentů a aby ve svých oborech hrála evropskou ligu.

Petr Blížkovský, Generální sekretariát Rady Evropské unie

 

Jan StávekJá jsem s Mendelu ve spojení pouze posledních 20 let a musím říct, že s nadšením pozoruju sílu a dynamiku růstu univerzity. Ke studiu magisterského a následně doktorského studia jsem nastoupil až po absolvování UPOL v Olomouci a co jsem nejvíce ocenil u některých předmětů, tak byla provázanost s praxí. Přeju proto univerzitě více pracovníků, kteří ve studentech dokážou zapálit zájem o obor tak, aby buďto v průběhu studia nebo po jeho dokončení s univerzitou dokázali efektivně a na odborné úrovni spolupracovat a vracet zpět informace plynoucí z poznatků z praxe. Jedině tak dokážeme správně reagovat na rozmary přírody a lépe vyrábět zdravé a třeba i regionálně typické potraviny.

Jan Stávek, enolog VÍNO J. STÁVEK, Vinařství roku ČR 2017

 

Josef VojáčekKe stoletému jubileu přeji své Alma mater a celé její akademické obci jen to nejlepší, stále dobrou kondici, chuť a vůli po úspěších. Ať ve všech přednáškových sálech i cvičebnách přebývá i nadále ten genius loci, který už okouzlil tolik generací. Také musím poděkovat za komplexní základ vědomostí a za schopnost naučit se způsobu, jak a proč se chtít učit. Učím se od té doby stále, mnoho věcí také stále zapomínám, ale  vzpomínky na atmosféru spojenou se studentským životem na Zemědělské jsou nezapomenutelné…

Josef Vojáček, generální ředitel státního podniku Lesy České republiky

 

Pavel Vajčner

Mendelovu univerzitu jsem ukončil v roce 1981 v oboru vinařském a mohu říct, že jsem strašně rád, že jsem ji absolvoval a dodnes ji vnímám tak, jako je nazván jeden český film „Škola základ života“. I když se spousty věcí mění, vyvíjí, tak to „základní“ ze školy stále zůstává. Za to jsem Mendelově univerzitě moc vděčen a přeji jí, aby dále vychovávala absolventy schopné reagovat na stále rychlejší vývoj, nové informace i směřování k ekologičtější krajině a zdravým potravinám.

Pavel Vajčner, předseda představenstva ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

 

Ladislav SlonekÚspěšných 100 roků Mendelovy univerzity jen potvrzuje nadčasový záměr zakladatelů a poctivou a inovativní práci jejich následovatelů.  Současná vážná  situace v zemědělství a lesnictví přímo vybízí, aby Mendelova univerzita byla vždy zdrojem odborných a nezávislých informací, které současně  a dlouhodobě pomohou se stávajícím stavem a jeho řešením. Jsem přesvědčen, že Mendelova univerzita toto zadání plní a v budoucnosti ještě přidá na důrazu a odvaze. Ať se daří do dalších 100 roků.

Ladislav Slonek, bývalý děkan LDF a dlouholetý předseda Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě

 

Ivar OtrubaCo přeji naší univerzitě? Ať má vždy správně zoráno a zaseto, at´ má dobrou klíčivost, ať bují, ať sklizeň všem chutná. Ať kvete do krásy a ať ji chrání armáda zdatných stromů. Ať má vždy vše dobře spočítáno  a pečuje o dobré sousedské vztahy. Zkrátka ať se o své stálezelené děti stará jako správná matka. To jí přeji! 

Ivar Otruba, architekt botanické zahrady MENDELU

 

Igor FaitMENDELU, za mé studijní éry tedy Vysoká škola zemědělská v Brně, mě osobně určitě obohatila život. Skutečně jsem si studentského života užíval plnými doušky. Co se týká odborných ekonomických znalostí, tak to bohužel musím konstatovat, že moje studium probíhalo za komunismu, tudíž většina ekonomických předmětů byla tou dobou deformována. Takže říci, že mě VŠZ perfektně připravila na mou pozdější podnikatelskou aktivitu, říci nemohu. Určitě ale ve mně škola vzbudila zájem a nadšení pro ekonomiku. I za komunismu si totiž vnímavý člověk mohl z dostupné literatury a některých výkladů profesorů představit, jak ta pravá tržní ekonomika mohla na Západě fungovat, a to mě fascinovalo. Z tohoto mého poznání bych MENDELU přál, ať už nikdy nemusí bojovat s jakýmkoliv totalitním režimem, který by jí nařizoval, co může učit na své půdě. Univerzitě přeji svobodu a nezávislost na politické garnituře a dalších minimálně 100 let.

Igor Fait, finančník a milovník umění

 

Libor JankovskýCo jiného lze přát naší univerzitě v dalších 100 letech, než držitele Nobelovy ceny či jiného prestižního ocenění, zájem studentů o její atraktivní obory a samozřejmě hodně štěstí, myšlenkovou svěžest a pevné zdraví.

Libor Jankovský, děkan Lesnické a dřevařské fakulty

 

Pavel Ryant Nacházíme se v roce, v němž nás čeká celá řada tradičních i mimořádných akcí spojených s výročím založení našeho vysokého učení. Oslavíme tak příběh, který začal před sto lety a zdaleka nekončí. Rád bych popřál naší univerzitě do svých dalších let vnitřní zdraví, pružnost a otevřenost novým myšlenkám a výzvám, ale také spokojené zaměstnance, studenty a absolventy, neboť univerzitu netvoří jen soubor budov, poslucháren a laboratoří, ale univerzitu tvoří především lidé a jejich společný život.

Pavel Ryant, děkan Agronomické fakulty

 

Alena SalašováCo bych popřála naší univerzitě? Tak zejména hodně talentovaných studentů dychtících po poznání, učitelů vysoce motivovaných zavádět inovace do výuky, výzkumníků přinášejících nové poznatky a objevy a usměvavý personál ochotný vždy pomoci. Nám všem bych přála zejména radost z dobře odváděné práce, vice hrdosti na výsledky předešlých generací a optimismu do dalších dlouhých let.

Alena Salašová, děkanka Zahradnické fakulty

 

Jiří SchneiderUž během studií mi naše univerzita přirostla k srdci. Byl a stále jsem hrdý na „rodinné stříbro“ v podobě profesorů i absolventů, kteří dělají čest jejímu jménu a jsou význačnými osobnostmi svých profesí a odborností. Ale těší mne i potkávat stále se rozrůstající řady všech studentů i absolventů, jejichž životů se stala součástí. Proto bych nám všem rád popřál, abychom si uvědomovali a vážili si toho, že máme štěstí, že můžeme pracovat a studovat na Mendelově univerzitě v Brně. Abychom sami sobě vytvářeli pozitivní prostředí, do kterého se rádi vracíme. Přeji nám, aby výsledky naší práce důstojně navazovaly na práci našich předchůdců, kteří budovali a rozvíjeli dobré jméno univerzity. A abychom těmito výsledky úspěšně reprezentovali značku MENDELU doma i ve světě.

Jiří Schneider, děkan FRRMS

 

Pavel ŽufanUniverzita má "značku", které si osobně velice cením. Stoleté výročí je snad též důkazem toho, že jde o univerzitu "životaschopnou". Proto jí z celého srdce přeji především akademické občany, kteří budou schopni a ochotni pro tuto značku pracovat - kteří pochopí, že budoucnost univerzity je v rukou každého z nás, a s tímto pochopením také adekvátním způsobem "naloží". A v neposlední řadě, přeji všem akademickým spoluobčanům radost v srdci, se kterou najdeme sílu utkávat se úspěšně s přicházejícími výzvami.

Pavel Žufan, děkan Provozně-ekonomické fakulty